Лична консултация: +359 2 903 75 41; /- 42; /- 43;

 Поръчка без регистрация

 Информационен бюлетин

   

  

  

  

  

  

Live Chat

От идеята до готовия продукт

entwicklung cad1-3

CAD

Разработките на продуктите стават необходими поради измененията на пазара, анализите на потреблението и специалните желания на клиентите. Първата стъпка към новия продукт започва с изискванията от страна на клиента, които биват изработвани заедно с нашите сътрудници по продажбите. Различни методи за създаване на идеи в този случай водят до визуализация. С помощта на тези начини на работа възникват първите графични изображения и ръчно направени скици. CAD-програмите допълват съставените на ръка проекти и конструират виртуални 3D-модели, които могат да бъдат предоставени на клиента в електронен вид. След това тези модели биват виртуално насочвани един към друг и съоръжавани с физични атрибути.


Следващата стъпка към продукта е изработването на техническа скица. На базата на модел разработчиците на ВКФ Ренцел създават визуализации и изображения на експлозии, пишат Инструкции за монтаж и изграждане и правят проекти на презентации и анимации. Накрая продуктът с  описание на проекта се представя пред клиента. Последният с помощта на проверка на дизайна, контрол на размерите и проверка на функциите взема крайното решение дали продуктът отговаря на неговите представи. В някои случаи той формулира желания за промяна и дава разрешение за реализация на прототипа.
 
entwicklung prototyping
entwicklung prototyping2

Изработване на прототипи

При така нареченото „Дигитално протоколиране“ ВКФ Ренцел реализира функционални анализи, симулации на движенията и изпитвания на монтажа на компютъра. На базата на виртуалните компютърни модели, в случая с помощта на бързо прототипиране –  методът съответства на бърз прототип –  се създават първите реални модели от пластмаса. При това  3D-моделите се обработват и произвеждат директно от машините за бързо прототипиране. Ако този прототип убеди клиента, то той  дава разрешение за серийното му производство, а пътят до новия продукт е извървян.