Лична консултация: +359 2 903 75 41; /- 42; /- 43;

 Поръчка без регистрация

 Информационен бюлетин

   

  

  

  

  

  

Live Chat

nachhaltigkeit

Опазване на околната страна / Благонадеждност

Производство

  • Грижливо планиране на работните процеси редуцира изразходването на суровини.
  • Използването на естествени суровини и материали като например дърво, както и рециклируеми материали осигурява доброто опазване на околната среда.
  • Чрез разумното използване на познати и вече известни суровини биват изключвани токсичните вещества и отпадъчните вещества.
  • Уедряване на опаковките във възможно най-големи обеми намалява вредните емисии и спестява опаковъчен материал.

 

Отпадъчни суровини, материали и фира

  • Сортирането на отпадъчните рециклируеми материали се извършва чрез сертифицирани фирми за рециклиране.
  • Спестяване на енергия чрез способа на термична обработка на запалимите материали.