Място/Точка на продажба


Чрез Point of Sale се обозначава мястото, на която се извършва и приключва една продажба. От гледна точка на клиента също става дума за Point of Purchase (Място на покупка). Класическият Point of Sale е търговската площ, респективно помещението на един търговец на дребно, където клиентът има непосредствен контакт със стоката. За да се предразположи клиентът към импулсивна покупка, в Point of Sale се провеждат различни форми на стимулиране на продажбите. Освен обичайните рекламни средства, тук спадат и консултантските дейности от страна на продавача.

Поради засилените позиции на онлайн търговията POS се премества все повече в жилището, респективно в личната сфера на потребителя.

Затвори менюто

Към продуктите
Нагоре