Указания за експедиция

Експедиция

Ние осъществяваме експедицията посредством колетна служба или спедиторска фирма от склада ни в град София с пощенски код 1680 и пощенски код 1532- София, Казичене.

За онлайн – поръчки са в сила следните обособени експедиционни и транспортни разходи:
За нашите транспортни разходи при онлайн-търговията и доставката калкулираме 8, 33 лв за всеки пакет или онлайн-поръчка в страната без специално обозначените в онлайн- магазина ни обемисти стоки.

За специални (обемисти стоки) товари , (разпознаващи се по този символ: ) начисляваме добавка за извънгабаритен товар в размер на 127,00 лв за артикул. Обявените цени са без ДДС.

При онлайн-покупка клиентът има възможността да посочи в полето „Забележка“ собствен начин (куриер, спедиторска фирма, лично приемане поръчаните стоки от наш склад) , с което начислените от ВКФ Ренцел разходи автоматично отпадат.

Ако Вашата поръчка се състои само от артикули, които не са обозначени като специални товари, ние начисляваме общо транспортна такса според теглото. Ако поръчате само артикули, обозначени като специален товар, тази обща стойност отпада. Ако в поръчката се съдържат артикули, обозначени като специален товар, както и артикули, които не са обозначени като специален товар, ние начислявме килограмовата равностойност в лева плюс 127,00 лв за артикул специален товар.

При пратки с наложен платеж възникват допълнителни разходи за клиента в размер на 1.00 % от общата сума на пратката.

Нашите експедиционни и транспортни цени се отнасят само за сухоземната територия на България . За износ на стоки се договарят допълнителни финансови условия и срокове.

Поради автоматичното приемане на онлайн – поръчките, при тях не е възможно да се договорират специални условия.

* експедиционните и транспортни разходи съдържат ДДС. Ако една стока трябва да се достави на повече адреси, разходите се натрупват за всеки отделен адрес.

 

Самостоятелно приемане на стоката от клиента

При самостоятелното получаване на стоката от склада, моля уведомявате ни за това предварително по телефона или чрез забележка или отметка в онлайн-поръчката.

 

Повреди, възникнали по време на транспорта

Моля проверете стоката веднага след нейното получаване. Ако, противно на очакванията ни, е възникнала повреда, позвънете ни на телефон + 359 (02) 958 93 84.
Уведомяването за повреди по време на транспортирането, както и представянето на доказателствата за това, се регулира от Търговския закон.

С цел запазване правото на претенции за обезщетение, при получаването трябва да се направи рекламация за всички външнозабележими липси и повреди и те да се отбележат в транспортните документи.

Процедура за повреди при експедирането със спедиторски фирми

Тъй като ние изпращаме пратките до клиентите „Доставка до дома срещу сметка” преходът на риска при разтоварване на стоката е в сила.
Веднага при пристигането пратката трябва да се провери за външни увреждания и цялостност. В случай, че се установят нередности, те трябва незабавно да се отразят в товарителницата и да се потвърдят с подпис на шофьора или куриера . Така за евентуална щета, установена след щателна проверка по-късно, може да бъде предявена претенция пред спедитора.
По принцип този, който заплаща транспорта, уведомява спедитора за щетата. При „Доставка до дома” тази щета се довежда до знанието на „ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД ” посредством подписаната товарителница, за да може ние да регистрираме щетата при спедитора. Регулирането на Вашата щета ще бъде поето тогава от „ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД ”

 

Процедура за повреди при експедирането с колетни пратки

Тъй като ние изпращаме пратките до клиентите ни „Доставка до дома срещу сметка” преходът на риска при разтоварване на стоката е в сила.
Когато се установи щета на стоката, стоката заедно с кашона и вътрешната опаковка се предоставя на колетната служба за евеинтуален преглед. За щетата трябва да се уведоми фирма „ВКФ Ренцел България ЕООД”, която в дадени случаи удовлетворява претенциите.
Начинът на експедиране и опаковката са предоставени на нашия избор, без за това да се поема отговорност , освен в случай на предумисъл и груба небрежност.
За липси или повреди, причинени по време на транспорта, получателят прави рекламация пред фирмата, осъществила транспорта. Това се отнася и за щета, при която повредата на опаковката не е видима. За предявяване на рекламацията е необходима оригиналната опаковка. (Виж също Общите условия за търговските сделки на „ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД ”)
Уведомяването за повредите по време на транспортирането, както и представянето на доказателствата за това, се регулират от Търговския закон.
С цел запазване правото на претенции за обезщетение, при получаването на пратката трябва да се направи рекламация за всички външнозабележими липси и повреди и те да се документират в транспортните документи. Ако не последва рекламация ще се предполага, че товарът е експедиран в състояние, съответстващо на условията по договора.
За всички външни щети, които не се забелязват („скрити” щети), се съобщава на спедитора писмено в 3- дневен срок от доставката.
Доказването, че щетата е настъпила по време на превозването с транспортно средство, е задължение на този, който прави рекламацията. Една направена в указания срок рекламация без тези доказателства не е достатъчна, за да се предявят претенции за обезщетение.

 

Начини на плащане

ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД възприема следните начини на плащане при онлайн- покупки:

  • Предварителен превод по банков път след издадена проформа – фактура.
  • Наложен платеж в брой чрез куриерска или спедиторска фирма.
  • Плащане в брой при получаване на стоката в офиса или склада ни.

Нашите банкови сметки :

 

1. Уникредит Булбанк АД
Площад „Света неделя“ 1, София - 1000
SWIFT: UNSRBGSF
IBAN: BG 83 UNCR 9660 1032 7059 03

 

2. Уникредит Булбанк АД
Площад „Света неделя“ 7, София - 1000
SWIFT: UNSRBGSF
IBAN: BG39 UNCR 9660 1032 7059 19

Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре