Опазване на околната страна


Благонадеждност

Опазване на околната страна / Благонадеждност

Производство


  • Грижливо планиране на работните процеси редуцира изразходването на суровини.
  • Използването на естествени суровини и материали като например дърво, както и рециклируеми материали осигурява доброто опазване на околната среда.
  • Чрез разумното използване на познати и вече известни суровини биват изключвани токсичните вещества и отпадъчните вещества.
  • Уедряване на опаковките във възможно най-големи обеми намалява вредните емисии и спестява опаковъчен материал.
 

Отпадъчни суровини, материали и фира


  • Сортирането на отпадъчните рециклируеми материали се извършва чрез сертифицирани фирми за рециклиране.
  • Спестяване на енергия чрез способа на термична обработка на запалимите материали.

Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре