nachhaltigkeit

Екологична устойчивост

Дискусиите относно устойчивостта пораждат несигурност, но също така провокират размисъл. Тъй като обработваме и пластмаси, помислихме как ще реагираме на промените и вече от доста време работим с алтернативни материали. 

Още през 2011 г. бяхме първият производител, който представи ценови релси PLA. В Австрия в продължение на повече от шест години гамата ни включва продукти с етикет „Bio-Logic“, направени от пластмаси на основата на естествен материал. Въпреки че търсенето все още беше малко по това време, ние продължихме да работим в тази насока.
 

1. Продукти

За да Ви осигурим по-добър поглед над нещата, въведохме етикетиране на продуктите, както следва:
rena

Renzel Nature

Продукти с този етикет се състоят до голяма степен от естествени възобновяеми суровини. По този начин се избягва употребата на невъзобновяеми природни ресурси. В допълнение към класическите материали като дърво и хартия, правим непрекъснати изследвания с нови материали.
recycled

Рециклиран материал

Продуктите с този етикет са направени от пластмасови отпадъци или стари стоки, които са рециклирани. VKF Renzel редовно проверява в кои области е възможно използването на рециклирани материали. Това спестява ресурси и продължава материалния цикъл.
naturbelassen

Естественa презентация

Продукти с този етикет помагат да се намали употребата на външни опаковки при продажба. По този начин се избягва генерирането на отпадъци, но не за сметка на атрактивната презентация за клиента. Така се дава възможност на потребителите да правят покупки, които отговарят на техните нужди.

 

2. Производство

  • Внимателно планиране на производствените процеси за намаляване на загубите на суровини
   Въвеждането на природни ресурси напр. царевично нишесте и дърво, както и рециклируеми материали, осигурява екологично съобразно изхвърляне
   Внимателен избор на суровини, които минимизират токсичните газове и продуктите от разлагането
   Увеличаването на количествата в опаковките намалява вредните емисии и спестява опаковки
   

  3. Изхвърляне на остатъци и отпадъци

   • Сортирането на отпадъчните продукти подпомага рециклирането чрез сертифицирани сметосъбиращи компании 
   • Производство на енергия чрез термично рециклиране на горими отпадъчни продукти

    

   4. Обратно изземване на пластмаси

   icon_ruecknahme_von_rohstoffen
   • За плавен процес и перфектен обратен поток в цикъла на рециклиране, пластмасите трябва да бъдат доставени вече сортирани, предварително и безплатно
   • Не е възможно да се вземат обратно чужди материали
    

    5. Кодекс за поведение на VKF Renzel

    Този Кодекс за поведение е задължителен за всички служители и доставчици на VKF Renzel и по същество се основава на принципите на „Глобалния договор на ООН“. Той съчетава нашето изискване за спазване на закона и справедливостта, както и етично поведение. Кодексът за поведение представлява иск към нас и в същото време е обещание за нашите клиенти.

    Свали pdf »
    Затвори менюто

    Към продуктите

    Внимание!

    Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

    ВКФ Ренцел ЕООД
    Нагоре