Бариерна лента за стенен монтаж „Guide“, 2.3 метра

Цвят на корпуса | Цвят на лентата
Списък с предпочитания

Налични файлове за изтегляне

Характеристики на продукта

Характеристики на продукта

Номер на продукта

Описание

Нашата бариерна лента за стенен монтаж е гъвкаво решение за насочване на потока от посетители - без никакви колчета! Изберете измежду предлаганите различни цветове на корпуса и лентата в зависимост от повода, по който ще ползвате преградната система. Коланът може да има дължина между 2300 мм до 8000 мм и по този начин да послужи в различни условия и на различни места.
Подходящи скоби за закачане на лентата на срещуположната стена могат да бъдат намерени под артикулен №. 80.0019; те не са включени в доставката.

Аксесоари

Повече...

Вариации

Вариации Цвят на корпуса Цвят на лентата Номер на продукта Артикулен номер Цена
антрацит червен, подобен на Pantone 186 C антрацит
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.1 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит син, подобен на Pantone 287 антрацит
син, подобен на Pantone 287
80.0018.2 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит черен, подобен на Pantone Process Black антрацит
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.3 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит черни / бели / черни надлъжни ивици антрацит
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.4 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит черни / жълти / черни надлъжни ивици антрацит
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.5 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит черни / червени / черни надлъжни ивици антрацит
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.6 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит черни / сини / черни надлъжни ивици антрацит
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.7 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 антрацит
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.8 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит зелен подобен на Pantone 3302 C антрацит
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.9 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит жълт подобен на Pantone 102 C антрацит
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.10 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит бели / червени диагонални ивици антрацит
бели / червени диагонални ивици
80.0018.11 189,60 лв* Виж продукта »
червен червен, подобен на Pantone 186 C червен
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.23 189,60 лв* Виж продукта »
червен син, подобен на Pantone 287 червен
син, подобен на Pantone 287
80.0018.24 189,60 лв* Виж продукта »
червен черен, подобен на Pantone Process Black червен
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.25 189,60 лв* Виж продукта »
червен черни / бели / черни надлъжни ивици червен
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.26 189,60 лв* Виж продукта »
червен черни / жълти / черни надлъжни ивици червен
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.27 189,60 лв* Виж продукта »
червен черни / червени / черни надлъжни ивици червен
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.28 189,60 лв* Виж продукта »
червен черни / сини / черни надлъжни ивици червен
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.29 189,60 лв* Виж продукта »
червен сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 червен
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.30 189,60 лв* Виж продукта »
червен зелен подобен на Pantone 3302 C червен
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.31 189,60 лв* Виж продукта »
червен жълт подобен на Pantone 102 C червен
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.32 189,60 лв* Виж продукта »
червен бели / червени диагонални ивици червен
бели / червени диагонални ивици
80.0018.33 189,60 лв* Виж продукта »
жълт червен, подобен на Pantone 186 C жълт
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.34 189,60 лв* Виж продукта »
жълт син, подобен на Pantone 287 жълт
син, подобен на Pantone 287
80.0018.35 189,60 лв* Виж продукта »
жълт черен, подобен на Pantone Process Black жълт
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.36 189,60 лв* Виж продукта »
жълт черни / бели / черни надлъжни ивици жълт
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.37 189,60 лв* Виж продукта »
жълт черни / жълти / черни надлъжни ивици жълт
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.38 189,60 лв* Виж продукта »
жълт черни / червени / черни надлъжни ивици жълт
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.39 189,60 лв* Виж продукта »
жълт черни / сини / черни надлъжни ивици жълт
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.40 189,60 лв* Виж продукта »
жълт сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 жълт
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.41 189,60 лв* Виж продукта »
жълт зелен подобен на Pantone 3302 C жълт
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.42 189,60 лв* Виж продукта »
жълт жълт подобен на Pantone 102 C жълт
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.43 189,60 лв* Виж продукта »
жълт бели / червени диагонални ивици жълт
бели / червени диагонални ивици
80.0018.44 189,60 лв* Виж продукта »
черен червен, подобен на Pantone 186 C черен
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.45 189,60 лв* Виж продукта »
черен син, подобен на Pantone 287 черен
син, подобен на Pantone 287
80.0018.46 189,60 лв* Виж продукта »
черен черен, подобен на Pantone Process Black черен
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.47 189,60 лв* Виж продукта »
черен черни / бели / черни надлъжни ивици черен
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.48 189,60 лв* Виж продукта »
черен черни / жълти / черни надлъжни ивици черен
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.49 189,60 лв* Виж продукта »
черен черни / червени / черни надлъжни ивици черен
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.50 189,60 лв* Виж продукта »
черен черни / сини / черни надлъжни ивици черен
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.51 189,60 лв* Виж продукта »
черен сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 черен
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.52 189,60 лв* Виж продукта »
черен зелен подобен на Pantone 3302 C черен
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.53 189,60 лв* Виж продукта »
черен жълт подобен на Pantone 102 C черен
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.54 189,60 лв* Виж продукта »
черен бели / червени диагонални ивици черен
бели / червени диагонални ивици
80.0018.55 189,60 лв* Виж продукта »
хром червен, подобен на Pantone 186 C хром
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.56 237,60 лв* Виж продукта »
хром син, подобен на Pantone 287 хром
син, подобен на Pantone 287
80.0018.57 237,60 лв* Виж продукта »
хром черен, подобен на Pantone Process Black хром
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.58 237,60 лв* Виж продукта »
хром черни / бели / черни надлъжни ивици хром
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.59 237,60 лв* Виж продукта »
хром черни / жълти / черни надлъжни ивици хром
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.60 237,60 лв* Виж продукта »
хром черни / червени / черни надлъжни ивици хром
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.61 237,60 лв* Виж продукта »
хром черни / сини / черни надлъжни ивици хром
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.62 237,60 лв* Виж продукта »
хром сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 хром
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.63 237,60 лв* Виж продукта »
хром зелен подобен на Pantone 3302 C хром
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.64 237,60 лв* Виж продукта »
хром жълт подобен на Pantone 102 C хром
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.65 237,60 лв* Виж продукта »
хром бели / червени диагонални ивици хром
бели / червени диагонални ивици
80.0018.66 237,60 лв* Виж продукта »
нироста червен, подобен на Pantone 186 C нироста
червен, подобен на Pantone 186 C
80.0018.67 252,00 лв* Виж продукта »
нироста син, подобен на Pantone 287 нироста
син, подобен на Pantone 287
80.0018.68 252,00 лв* Виж продукта »
нироста черен, подобен на Pantone Process Black нироста
черен, подобен на Pantone Process Black
80.0018.69 252,00 лв* Виж продукта »
нироста черни / бели / черни надлъжни ивици нироста
черни / бели / черни надлъжни ивици
80.0018.70 252,00 лв* Виж продукта »
нироста черни / жълти / черни надлъжни ивици нироста
черни / жълти / черни надлъжни ивици
80.0018.71 252,00 лв* Виж продукта »
нироста черни / червени / черни надлъжни ивици нироста
черни / червени / черни надлъжни ивици
80.0018.72 252,00 лв* Виж продукта »
нироста черни / сини / черни надлъжни ивици нироста
черни / сини / черни надлъжни ивици
80.0018.73 252,00 лв* Виж продукта »
нироста сив, подобен на Pantone Cool Grey 10 нироста
сив, подобен на Pantone Cool Grey 10
80.0018.74 252,00 лв* Виж продукта »
нироста зелен подобен на Pantone 3302 C нироста
зелен подобен на Pantone 3302 C
80.0018.75 252,00 лв* Виж продукта »
нироста жълт подобен на Pantone 102 C нироста
жълт подобен на Pantone 102 C
80.0018.76 252,00 лв* Виж продукта »
нироста бели / червени диагонални ивици нироста
бели / червени диагонални ивици
80.0018.77 252,00 лв* Виж продукта »
антрацит бордо, подобно на Pantone 505 C антрацит
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.116 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит жълти / черни диагонални ивици антрацит
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.117 189,60 лв* Виж продукта »
антрацит оранжев, подобен на Pantone 021 антрацит
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.118 189,60 лв* Виж продукта »
червен бордо, подобно на Pantone 505 C червен
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.119 189,60 лв* Виж продукта »
червен жълти / черни диагонални ивици червен
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.120 189,60 лв* Виж продукта »
червен оранжев, подобен на Pantone 021 червен
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.121 189,60 лв* Виж продукта »
жълт бордо, подобно на Pantone 505 C жълт
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.122 189,60 лв* Виж продукта »
жълт жълти / черни диагонални ивици жълт
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.123 189,60 лв* Виж продукта »
жълт оранжев, подобен на Pantone 021 жълт
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.124 189,60 лв* Виж продукта »
черен бордо, подобно на Pantone 505 C черен
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.125 189,60 лв* Виж продукта »
черен оранжев, подобен на Pantone 021 черен
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.126 189,60 лв* Виж продукта »
черен жълти / черни диагонални ивици черен
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.127 189,60 лв* Виж продукта »
хром бордо, подобно на Pantone 505 C хром
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.128 237,60 лв* Виж продукта »
хром оранжев, подобен на Pantone 021 хром
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.129 237,60 лв* Виж продукта »
хром жълти / черни диагонални ивици хром
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.130 237,60 лв* Виж продукта »
нироста бордо, подобно на Pantone 505 C нироста
бордо, подобно на Pantone 505 C
80.0018.131 252,00 лв* Виж продукта »
нироста жълти / черни диагонални ивици нироста
жълти / черни диагонални ивици
80.0018.132 252,00 лв* Виж продукта »
нироста оранжев, подобен на Pantone 021 нироста
оранжев, подобен на Pantone 021
80.0018.133 252,00 лв* Виж продукта »
Затвори менюто
Нагоре