Декларация за поверителност

Предоставянето на вашата лична информация не се изисква нито по закон, нито по смисъла на договор или изискване за сключването на договор, освен ако изрично не е посочено друго. Вие не сте задължени да предоставяте лините си данни. Отказът от подаването на данни не води до никакви последици. Това се отнася само до толкова, доколкото в последващите операции по обработката не е посочено друго изискване. Терминът "лични данни" означава всяка информация свързана с идентифицирано, или подлежащо на идентификация, физическо лице.

 

Сървърни лог-файлове

Можете да посещавате нашите уебсайтове без да предоставяте лична информация. Всеки път, когато влизате в сайта, данните за използването се предават чрез вашия интернет браузер и се съхраняват в съответния дневник (лог файл на сървъра). Тези данни могат да включват името на посетената страница, дата и часът на влизането, количеството свалени данни и техния доставчик. Данните се използват единствено за осигуряване на безпроблемното функциониране на нашия сайт и за подобряване на търговски ни оферти. Предоставянето на тези данни на конкретно физическо лице е невъзможно.

 

Събиране и обработка на данни чрез формуляра за връзка

При използване на формуляра за връзка ни събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само в обема, в който сте ни ги предоставили. Обработката на данните служи за установяване на контакта. Изпращайки вашето съобщение, вие се съгласявате с обработката на предадените данни, която се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR, Англ.) и се извършва единствено след пролучаване на вашето изрично съгласие.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката, извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие. Ние използваме вашия имейл адрес за да обработим заявката ви за отказ, след което вашите данни ще бъдат заличени /изтрити/, освен ако не сте дали съгласието си юь тяхната по-нататъшна обработка и използване.

 

Използване на Google reCAPTCHA

Ние използваме услугата reCAPTCHA, предоставена от Google Inc., на нашия уеб сайт (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Това е вид проверката, чиято цел е да се установи дали подаваните данни идват от физическо лице или от автоматизирана система за обработка. Заявката включва изпращането на IP адреса и всякаква друга информация, необходима от Google за предоставянето на услугата reCAPTCHA. За тази цел, подадените от вас данни бъдат предадени на Google и използван там. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google съобразно изискванията предвидени за държавите - членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на някои от сървърите на Google в САЩ за да бъде съкратен. Google ще използва тази информация от името на оператора на уебсайта за да направи оценка на използването на тази услуга. IP адресът, изпратен от вашия браузер като част от reCaptcha, няма да бъде обединяван с други данни, предоставени от Google. При нужда, данните ви ще бъдат изпратени и в САЩ. За прехвърлянето на данни към САЩ съществува решение за синхронизиране на дейността с изискванията на Европейската комисия, наречено "Privacy Shield". Google участва в "Privacy Shield" и е приел съответните условия. С въвеждането на вашето искане, вие заявявате съгласието си данните ви да бъдат обработвани. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие.

Можете да намерите повече информация за Google reCAPTCHA и политиката за защита на личните данни в: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Клиентска сметка

Когато откриваме клиентска сметка, ние събираме ваши лични данни в посочения в сметката обем. Целта на обработката на тези данни е да ви помогнем в закупуването на стоки и услуги и да опростим обработката на приетите поръчки. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката, извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие.

 

Събиране на данни при въвеждане на коментари/мнения

Когато въвеждате ваш коментар за даден рекламен материал или продукт, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текстът на коментара) само в обема, в който сте ни ги предоставили. Целта на обработката е да позволи приемането и публикуването на тези коментари. Изпращайки вашия коментар, вие се съгласявате с обработката на изпратените данни. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие.

Когато коментарът ви бъде публикуван, ще бъде публикувано единствено името, с което сте се представили.

 

Събиране, обработка и използване на лични данни за представянето/приемането на поръчки

Когато депозирате вашата поръчка, ние събираме и използваме вашите лични данни само в обема, необходим за нейното изпълнение, обработка и реализация. Предоставянето на тези данни е необходимо за сключването на договора, а отказът от предоставяне на данните означава, че договорът не може да бъде сключен. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR и то трябва да се реализира, за да може договора с вас да бъде изпълнен. Предаването на данните ви на трети страни без вашето изрично съгласие е забранено. Изключение от това правило се прави само за нашите партньори, с които имаме договорни отношения, както и за доставчиците на услуги, без които ние не бихме могли да изпълним поръчката. В допълнение към лицата, на които можем да предадем вашите данни, трябва да споменем и следните категории лица: доставчици на транспортни услуги, услуги в сферата на плащанията, услуги по управление на инвентара, доставчици на услуги за обработка на поръчките, доставчици на хостинг в интернет, ИТ доставчиците и продавачите-песредници /дропшипинг/. Във всички случаи ние се придържаме стриктно към изискванията на приложимите закони. Обемът на предоставяните, по този начин, данни е ограничен до необходимия минимум.

 

Използване на имейл адрес за изпращане на търговски бюлетини

Независимо от съдържанието на договора между нас, ние използваме вашия имейл адрес единствено за нашите собствени рекламни цели и ви изпращаме бюлетини при условие, че сме получили вашето предварително съгласие. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие. Личните ви данни ще бъдат изтрити след това. Вие имате правото да анулирате абонамента си за получаване на бюлетините по всяко време, като използвате съответния линк, въведен в бюлетина, или като ни уведомите по друг начин. Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от пощенския списък.

Вашите данни ще бъдат предадени на доставчик на маркетингови услуги по електронна поща като част от обработката на поръчките. Не се допуска предаване на личните ви данни на която и да било трета страна.

 

Използване на имейл адрес за изпращане на директна поща

Ние използваме вашия имейл адрес, който сме получили като част от продажбата на стоки или услуги, за електронното изпращане на реклами за тях, както и за стоки и услуги, които са сходни на онези, които вече сте закупили. Предоставянето на вашия имейл адрес се изисква за сключването на договора. Отказът от подаването на тези данни означава, че не можем да сключим договор с вас. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление, но без това да засяга законността на обработката извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие. Можете да използвате и специалния линк в промоционалната електронна поща. Процесът ще се реализира единствено срещу заплащането на разходите по предаването на данните съобразно определените, базови тарифи.

 

Предоставяне на и-мейл адрес на транспортни дружества за получаване на данни за движението на доставката

Ние ще предадем вашия имейл адрес на транспортната компания като част от договора и ако изрично сте дали своето съгласие в поръчката. Целта на разкриването на тези данни е да ви информираме по електронен път за движението и статуса на доставката. Обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с предварително уведомление до нас, или до транспортното дружество, но без това да засяга законността на обработката извършвана преди оттеглянето на вашето съгласие.

 

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузера на компютърната система на потребителя. Когато даден потребител посети уебсайт, "бисквитката" може да остане на съхранение в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен стринг, който позволява на браузера да бъде идентифициран, когато сайтът бъде отворен отново. Ние използваме бисквитки, за да направим нашата оферта по-лесно достъпна, ефективна и сигурна. Освен това, бисквитките позволяват на нашите системи да разпознават браузера ви дори след промяна на страницата и да продължават да ви предлагат услуги. Някои функции на нашия уеб сайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузерът да бъде разпознат дори след изключване на страницата.

Освен това, ние използваме бисквитки, за да осъществим анализ на поведението на посетителите при сърфирането им в нашия сайт.

Обработването на данни е базирано на § 15 (3) TMG и Член 6, параграф 1, буква f) от GDPR за преследване на описаните, по-горе, цели. Събраните от вас данни ще бъдат псевдонимизирани с технически средства, като по този начин свързването на данните с вашата личност ще стане невъзможно. Вие имате правото по ваши собствени съображения да възразите срещу обработването на личните ви данни въз основа на текста на Член 6 (1) от GDPR.

Бисквитките се съхраняват на вашия компютър и по този начин вие имате пълен контрол върху тяхното използване. С подходящите технически настройки на вашия интернет браузер, вие можете да откажете използването им и прехвърлянето на данните, които се съдържат в тях. Записаните бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време, но ние сме длъжни да ви предупредим, че след тяхното премахване вие няма да можете да ползвате всички възможности, дадени в нашия сайт.

Чрез представените, по-долу, линкове ще научите как да управлявате и забраните ползването на бисквитки в някои от по-големите браузери :
Браузерът Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Използване на „econda”

В нашия уеб сайт използваме инструмента за извършване на анализи на фирмата „econda” GmbH (Цимерщрасе № 6, 76137 Карлсруе). За да проектират и оптимизират нашия уеб сайт, специалистите от тази фирма разработват решения и технологии за записване и съхранение на анонимни данни и за създаване на потребителски профили с помощта на псевдоними. За тази цел бисквитките могат да се използват за идентифициране на даден интернет браузер. Потребителските профили, обаче, не се свързват с данните за лицето, което стои зад псевдонима без изричното съгласие на посетителя. По-специално, IP адресите се превръщат в непознати непосредствено след получаването им, така че не е възможно задаването на потребителски профили на IP адресите. Използването на псевдонимизирани данни е базирано на разпоредбите на § 15 (3) от TMG. Можете да деактивирате събирането и съхранението на данни по всяко време на: Econda. По всяко време ще можете да използвате събраните данни и съхранението им тук: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/ Отказът се отнася единствено за устройството и съответния уеб браузер: повторете процеса на всички устройства, ако е необходимо. След изтриване на "бисквитката" за отказ, заявките ще бъдат изпратени обратно до „econda” GmbH.

 

Използване на Vimeo компонентите

В нашия интернет сайт използваме компоненти на доставчика Vimeo. Vimeo е услуга на Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA. Всеки път, когато посещавате нашия сайт, този компонент кара браузера, който използвате, да изтегли съответния компонент от Vimeo. При посещение на нашия сайт, след като сте се логнали във Vimeo , Vimeo ще идентифицира сайта, който посещавате, благодарение на своя компонент и ще прехвърли информация във вашата лична регистрация там. Пример: ако сте кликнали бутона Play или оставите някакъв коментар, тази информация ще бъде прехвърлена в личната ви регистрация във Vimeo за съхранение, а информацията, че сте посетили нашия сайт ще се запази при Vimeo. Това става независимо дали сте кликнали върху компонента и дали сте оставали коментар или не.

В случай, че решите да прекратите въпросното прехвърляне на данни за вас и вашето поведение в нашия сайт чрез Vimeo просто излезте от Vimeo преди да посетите нашия сайт. Повече информация и политиката на Vimеo за защитата на личните данни ще намерите тук: https://vimeo.com/privacy

 

Изпозлване на Ремаркетинг във Facebook

Нашият уеб сайт използва функцията за ремаркетинг "Custom Audiences" от Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ, "Facebook"). Тази функция служи, за да заинтересува посетителя на уебсайта с релевантни спрямо неговите интереси реклами във социалната мрежа Facebook. За тази цел въведохме маркера за ремаркетинг във Facebook на нашия уебсайт. Този маркер създава директна връзка със сървърите на Facebook, когато посещавате нашия уебсайт. Това информира сървъра на Facebook кои от нашите уеб страници сте посетили. Facebook свързва тази информация към Вашия личен Facebook потребителски акаунт. Когато посетите социалната мрежа Facebook, ще получите персонализирани, свързани с интересите Ви Facebook реклами. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква f. GDPR поради нашия оправдан интерес към горепосочената цел. Имате право да налагате вето върху обработката на личните си данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква f. GDPR, като се свържете с нас по причини, свързани с Вашето лично положение
За целта можете да деактивирате функцията за ремаркетинг "Custom Audiences" тук.
Можете да намерите по-подробна информация за събирането и използването на данни от Facebook, свързаните с тях права и опции за защита на поверителността Ви в Декларацията за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Използване на GoogleMaps

Ние използваме функцията Google Maps в нашия уеб сайт (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Функцията позволява визуализиране на географска информация и интерактивни карти. Същевременно, Google събира, обработва и използва данни от посетителите на страниците, където се намират картите на GoogleMaps. За повече информация относно събирането и използването на данни от Google, моля, вижте правилата за поверителност на Google на: https://www.google.com/privacypolicy.html. Там можете да промените и настройките в центъра за поверителност така, че да можете да управлявате и защитите данните, обработвани от Google.

При нужда, данните ви ще бъдат изпратени и в САЩ. За прехвърлянето на данни към САЩ съществува решение за синхронизиране с изискванията на Европейската комисия. Вие имате правото, по ваши собствени съображения, да възразите срещу обработването на личните ви данни въз основа на текста на Член 6 (1) от GDPR.

За да направите това, трябва да изключите приложението JavaScript във вашия браузер. Ние, обаче, трябва да ви предупредим, че в такъв случай няма да можете да ползвате всички функции на сайта - например интерактивните карти.

 

Продължителност на съхранението

Първоначално, след сключването на договор, данните ще бъдат съхранявани за период, равен на гаранционния срок (като се вземат предвид и наложените държавни срокове свързани с данъчното облагане и др.,) и едва след изтичането на договорения краен срок те ще бъдат заличени /изтрити/, освен ако не сте дали изричното си съгласие за по-нататъшната им обработка и използване.

 

Права на субекта на данните

Съобразно съдържанието на Чл.15 до Чл. 20 от GDPR, вие разполагате с правото на достъп до информация, корекция, отказ, ограничаване на обработката и съкращаване на обема на личните ви данни.

В допълнение, съгласно изискванията на Чл. 21 (1) GDPR, вие имате и правото да се противопоставите на обработката на данните въз основа на Чл. 6 (1) от GDPR, както и на обработването им за целите на директната реклама.

 

За всякакви други въпроси потърсете връзка с нас чрез данните за контакт, които ще намерите в настоящата публикация.

 

Право на обжалване

Съобразно предвиденото в Чл. 77 от GDPR вие имате правото да подадете жалба до надзорните органи ако смятате, че личните ви данни са подложени не незаконна обработка.

 

Последна актуализация: 25.04.2018

Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре