Екологична устойчивост


във VKF Renzel

Екологичност и устойчивост


Дискусиите относно устойчивостта пораждат несигурност, но също така провокират размисъл. Тъй като обработваме и пластмаси, помислихме как ще реагираме на промените и вече от доста време работим с алтернативни материали. 

Още през 2011 г. бяхме първият производител, който представи ценови релси PLA. В Австрия в продължение на повече от шест години гамата ни включва продукти с етикет „Bio-Logic“, направени от пластмаси на основата на естествен материал. Въпреки че търсенето все още беше малко по това време, ние продължихме да работим в тази насока.

Вече можете да получите широка гама продукти от нас, които следват идеята за устойчивост. Тези продукти са съответно маркирани. Дори по време на производството, ние гарантираме, че суровините се използват по природосъобразен начин, сортираме отпадъците по вид и изземаме обратно продадените пластмаси, за да могат да бъдат включени в цикъла на рециклиране. Този цикъл е част от Кодекса за поведение, който е задължителен за служителите и доставчиците на VKF Renzel.


Етикети

Kennzeichnung von Displays aus natürlichen Rohstoffen

Renzel Nature

Продукти с този етикет се състоят до голяма степен от естествени възобновяеми суровини. По този начин се избягва употребата на невъзобновяеми природни ресурси. В допълнение към класическите материали като дърво и хартия, правим непрекъснати изследвания с нови материали.

Kennzeichnung von recycelten Produkten

Рециклиран материал

Продуктите с този етикет са направени от пластмасови отпадъци или стари стоки, които са рециклирани. VKF Renzel редовно проверява в кои области е възможно използването на рециклирани материали. Това спестява ресурси и продължава материалния цикъл.

scaled_naturbelassen

Естественa презентация

Продукти с този етикет помагат да се намали употребата на външни опаковки при продажба. По този начин се избягва генерирането на отпадъци, но не за сметка на атрактивната презентация за клиента. Така се дава възможност на потребителите да правят покупки, които отговарят на техните нужди.


FreeOceanTex

Рекламен банер от SEAQUAL® YARN

Всяка година до 12 милиона тона пластмасови отпадъци попадат в нашите океани. Текстилът FreeOceanTex е направен от събрани, сортирани, след това почистени и рециклирани отпадъци. Съдържа 62% SEAQUAL® YARN и 38% рециклиран полиестер, което го прави 100% рециклиран материал. Избирайки FreeOceanTex от нашата гама допринасяте за създаването на устойчиви продукти от съществуващи материали и опазване на ресурсите.
 
 

Производство и рециклиране

Производство и рециклиране

Още по време на производството обръщаме внимание на екологичното използване на суровините. Сортирането на остатъците според вида поддържа цикъла на рециклиране. Обратното изземане на продадените пластмаси затваря цикъла на рециклиране, като гарантира, че суровините се използват устойчиво.

 

Производство

 • Внимателното планиране на производствените процеси намалява загубите на суровини
 • Използването на природни и рециклируеми ресурси гарантира екологично изхвърляне
 • Избор на суровини, които минимизират токсичните газове и продуктите от разлагането
 • Увеличаването на количествата в опаковките намалява вредните емисии и спестява опаковки
 • Използване на специално произведена слънчева енергия

 

Изхвърляне на остатъчни материали и отпадъци

 • Сортирането на отпадъчните продукти подпомага рециклирането от сертифицирани сметосъбиращи компании
 • Производство на енергия чрез термично рециклиране на горими отпадъчни продукти
Scannerschienen Rezyklat
icon_ruecknahme_von_rohstoffen


Обратно изземане на пластмаси

 • Изкупуване на продадени пластмаси
 • За плавен процес и перфектен обратен поток в цикъла на рециклиране, пластмасите трябва да бъдат доставени вече сортирани, предварително и безплатно
 • Не е възможно да се вземат обратно чужди материали

Обратно изземане на пластмаси

 • Изкупуване на продадени пластмаси
 • За плавен процес и перфектен обратен поток в цикъла на рециклиране, пластмасите трябва да бъдат доставени вече сортирани, предварително и безплатно
 • Не е възможно да се вземат обратно чужди материали
icon_ruecknahme_von_rohstoffen

Зарядни станции за електромобили и фотоволтаична система


Във фирмения ни паркинг бяха монтирани 9 зарядни станции за електромобили, с които могат да се зареждат електрически превозни средства. Електричеството за зарядните станции се доставя от собствена фотоволтаична система на покрива на сградата. С инсталацията създаваме основата за преобразуване на собствения ни фирмен автопарк към електрическо задвижване и достигаме нов етап в мисията ни за устойчивост.

Кодекс за поведение на VKF Renzel


Този Кодекс за поведение е задължителен за всички служители и доставчици на VKF Renzel и по същество се основава на принципите на „Глобалния договор на ООН“. Той съчетава нашето изискване за спазване на закона и справедливостта с нашите специални изисквания за етично поведение. Кодексът за поведение представлява претенция към нас самите и в същото време е обещание за нашите клиенти.


Свали pdf »

Кодекс за поведение на VKF Renzel 

Този Кодекс за поведение е задължителен за всички служители и доставчици на VKF Renzel и по същество се основава на принципите на „Глобалния договор на ООН“. Той съчетава нашето изискване за спазване на закона и справедливостта с нашите специални изисквания за етично поведение. Кодексът за поведение представлява претенция към нас самите и в същото време е обещание за нашите клиенти.

Свали pdf »
Затвори менюто
Нагоре