Лична консултация: +359 2 903 75 41; /- 42; /- 43;

 Поръчка без регистрация

 Информационен бюлетин

   

  

  

  

  

  

Live Chat

Указания за депониране на батерии

Във връзка с продажбите на батерии или с доставката на уреди,  които съдържат батерии, сме длъжни да Ви обърнем внимание на следното:

Символите, отпечатани върху батериите, имат следното значение:

Символът на задрасканата кофа за боклук означава, че батерията не може да се изхвърля в битовата смет.

 

batterieentsorgung

 

Pb = Батерията съдържа повече от 0,004 масова част от елемента олово

Cd = Батерията съдържа повече от 0,002 масова част от елемента кадмий

Hg = батерията съдържа повече от 0,0005 масова част от елемента живак.

 

Моля, обърнете внимание на горните указания.