Указания за депониране на батерии


Във връзка с продажбите на батерии или с доставката на уреди, които съдържат батерии, сме длъжни да Ви обърнем внимание на следното:

Символите, отпечатани върху батериите, имат следното значение:

Символът на задрасканата кофа за боклук означава, че батерията не може да се изхвърля в битовата смет.
batterieentsorgung
Pb = Батерията съдържа повече от 0,004 масова част от елемента олово
Cd = Батерията съдържа повече от 0,002 масова част от елемента кадмий
Hg = батерията съдържа повече от 0,0005 масова част от елемента живак.

Моля, обърнете внимание на горните указания.
Затвори менюто
Нагоре