Указания за депониране на батерии


Във връзка с продажбите на батерии или с доставката на уреди, които съдържат батерии, сме длъжни да Ви обърнем внимание на следното:

Символите, отпечатани върху батериите, имат следното значение:

Символът на задрасканата кофа за боклук означава, че батерията не може да се изхвърля в битовата смет.
batterieentsorgung
Pb = Батерията съдържа повече от 0,004 масова част от елемента олово
Cd = Батерията съдържа повече от 0,002 масова част от елемента кадмий
Hg = батерията съдържа повече от 0,0005 масова част от елемента живак.

Моля, обърнете внимание на горните указания.
Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре