attract-customers-to-store

Прости, но ефективни начини за привличане на повече клиенти във вашия магазин


За съжаление, удобството и лекотата предлагани от “онлайн” търговците доведе до там, че все по-малко хора излизат на пазара и обикалят ма-газините в търсене на нужните им стоки и продукти. Така, натискът върху собствениците на магазини нарасна многократно и те трескаво търсят начи-ни да привличат повече клиенти, които да посещават и пазаруващи в техните търговски обекти.

 В една обстановка, в която почти всички се намират в състояние на значителен стрес, много собственици на магазини имат чувството, че се движат в коловоз, от който няма излизане и се чудят по какъв начин да направят своя магазин по-различен от магазините на своите конкуренти. Казано по друг начин, те търсят - и често откриват някои съвсем прости неща, които са напълно достъпни и за вас и с които ще успеете да поддържате високо ниво на посещаемост във вашия търговски обект. Ние от VKF Renzel разработихме и съставихме списък от лесни, но ефективни начини за привличане на повече клиенти във всеки търговски обект.


 Актуализирайте вашата информационна система


 Първото нещо, което вашите потенциални клиенти ще видят, е фасадата на вашия магазин, включително всички табели и обозначения, лого и светлини. А това са и първите инструменти, с чиято помощ ще можете да създаде у тях конкретно впечатление за вашия бизнес. Тези „инструменти” трябва да привличат вниманието на хората и да отговарят на характера на продаваните, във вашия магазин, стоки така, че преминаващите да не ви отминат с безразличие. Цялата външност на магазина трябва да „говори” на хората ясно и разбираемо; да представя името на вашия магазин, и ако е възможно - в някаква степен да описва характера на стоките, които предла-гате.
 Една висококачествена информационна система, състояща се от табели и обозначения, ще създаде положителен и професионален имидж на ва-шия бизнес като цяло и особено ако искате да сте сигурни, че магазинът ви ще бъде възприет като надежден търговски център, предлагащ продукти  или услуги с високо качество и стойност. В резултат, вие не само ще видите как броят на посетителите на вашия магазин расте, но ще установите че и популярността на продуктите, които предлагате, става все по-широка дори и всред онези, която няма да прекрачат неговия праг.


 Отделете време за аранжиране на витрините


 След като сте осигурили една напълно съвременна система от знаци, табели и осветление, време е да се заемете и с аранжиране на витринното пространство на вашия магазин. Именно витрината осигурява една по-видима и конкретна представа за онова, което предлагате в магазина и именно тя привлича преминаващите да го посетят след като веднъж са харесали изло-жените, на нея, продукти.


 Подберете някой от най-качествените продукти, които предлагате, и ги поставете на витрината така, че да се виждат колкото се може по-ясно. Ако сте търговец на модни облекла помислете за вариант с използването на ма-некени: в края на краищата върху облечения манекен дрехите винаги изглеж-дат по-добре. За агентите по недвижими имоти използването на кабелни дис-плеи непосредствено до прозореца може много да помогне за ефектното по-казване на селекции от къщи, понастоящем предлагани на този пазар. Без значение с какво точно е известна вашата стопанска дейност, покажете я на витрината и, разбира се, осигурете постоянна светлина, чисти пространства и подреденост за да създадете у преминаващите възможно най-доброто впечатление.


 Нов интериор


 Нищо не активира хората по-силно от тяхното вродено любопитство. Ако магазинът ви изглежда по един и същи начин в продължение на години вашите клиенти отдавна ще знаят какво да очакват и е малко вероятно да ви посещават редовно. Ако, обаче, пренаредите интериора и ги уведомите за това хората ще бъдат заинтригувани и ще искат лично да проверят в какво се състои промяната.


 Преосмислете техниките за подреждане и представяне на вашите стоки и се постарайте да улесните придвижването на клиентите в магазина. Потър-сете начин да разнообразите различните стойки, поставки нови щандове и разчупете наличното търговско пространство. Ползвайте възможностите за аранжимент на стоките във височина и по хоризонтала. Ако, например, магазинът предлага ювелирни изделия, опитайте да вложите колкото се може повече нестандартно въображение в оформянето на магазинното пространство с поставянето на предлаганите, от нас, акрилни поставки.


 Помислете за осветлението Осветлението е изключително важно, както в магазина, така и извън него. Добре осветеният интериор приканва клиентите да влязат, позволявайки им  същевременно - по-лесно да разгледат предлаганите стоки и улеснявайки взимането на решение за покупка. А лошо осветеният магазин е лошо осветен ще се случи точно обратното: клиентите не само ще имат проблем при оценяването на онова, което търсят и виждат, но твърде често могат просто да си помислят, че магазинът е затворен…


 Външното осветление има особено важно значение и то може да привлече хората към вашия магазин дори и през зимата, когато естествената светлина силно намалява. И наистина, нещо толкова просто като монтирането на външно табло с меню и LED осветление може значително да увели-чи посещаемостта в кафенетата и ресторантите. Колкото повече улеснявате клиентите да се ориентират в стоките и продуктите, които предлагате във вашия търговски обект, толкова по-добре.


 Използвайте маркови торби за пазаруване


 Случвало ли ви се е да се разхождате и да забележите някой, който носи пазарска торба украсена с логото или рекламата на някоя фирма? Има хора, които целенасочено ще се опитат да намерят магазин на тази фирма и да си купят нещо, но върху повечето хора обозначенията върху такава торба ще се отразят, по-скоро, подсъзнателно. Те може да не са разбрали какви именно продукти има в торбата, но ще я запомнят подсъзнателно и нищо чудно по-късно, по време на посещение в някой супермаркет, да се сетят за името на фирмата и да направят своята покупка. Ето този ефект на рекла-мата дава неочаквано добри резултати! Не мислете за пазарските торби, които ще предлагате, само като за един практичен начин клиентите да зане-сат продуктите си у дома. Те могат да бъдат и един твърде ефективен маркетингов инструмент, от които не трябва да се лишавате.


 Друг чудесен начин да накарате повече клиенти да обърнат внимание на вашите пазарски торби е да раздавате платнени или тъкани чанти за мно-гократна употреба. По този начин вашите клиенти ще ползват и показват вашата торба не един път и неволно ще рекламират продуктите, които пред-лагате, а и бизнесът ви като цяло.


 Фасада


 Ако вашият магазин се намира на търговска улица с разположени, един до друг, много добре поддържани и почти еднакво изглеждащи магазини, а така изглеждат повечето големи търговски улици - ще ви се наложи да направите нещо за да стане вашия обект по-различен. Не се крийте с надеж-дата, че хората „просто ей така” ще оглеждат магазина ви. Използвайте всич-ки налични възможности, а и вашия личен творчески потенциал, за да привлечете тяхното внимание.


 Разбира се, това не означава, че трябва да прекалявате с украсата. Просто инвестирайте в закупуването на тротоарни рекламни табели или пла-катни колони/стойки за ползване на открито. Те са чудесен начин да привлечете вниманието на преминаващите, особено ако останалите собственици на търговски обекти още не са се сетили за тях.


 Как да направим промяната?


 Въпреки, че на пръв поглед казаното по-горе може да ви изглежда твър-де много, реализацията на тези идеи е нещо невероятно лесно и вие ще мо-жете да започнете още сега. Ако сте решили да се възползвате от някои елементи, които да ви помогнат при въвеждането на тези малки, но иначе изключително важни подобрения посетете интернет страницата на VKF Renzel. Ще ви предоставим всичко: от осветени плакати и поставки за лис-товки на открито до рекламни банери и демонстрационни щандове. Всичко необходимо за привличането на повече клиенти във вашия магазин ще намерите на едно място: при нас!  

Затвори менюто
Нагоре