Плажно знаме „Haiflosse“

Списък с предпочитания

Налични файлове за изтегляне

Характеристики на продукта

Описание

Плажното знаме "Hailflosse" е фокусна точка при предста-вянето на вашия бизнес или при участие във всяко важно събитие. Изберете желания дизайн от множеството базови версии за всеки конкретен, индивидуален случай.

Вариации

Вариации Обща височина Метод на печат Подова основа Версия Номер на продукта Артикулен номер Цена
3000 мм дигитален печат, едностранно без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.1 180,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.2 348,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.3 358,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.4 274,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.5 269,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.6 288,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.7 312,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.8 235,20 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.9 367,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.10 372,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.11 288,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.12 287,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.13 305,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.14 331,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.15 274,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.16 406,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.17 415,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.18 331,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.19 325,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.20 343,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.21 370,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат без рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.22 60,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.23 192,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.24 204,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.25 117,60 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.26 111,60 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.27 129,60 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.28 156,00 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат без рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.29 69,60 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.30 201,60 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.31 213,60 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.32 127,20 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.33 121,20 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.34 139,20 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.35 165,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат без рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.36 84,00 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.37 216,00 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.38 228,00 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.39 141,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.40 135,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.41 153,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.42 180,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно без само с цифров печат на флаг 3000 мм
дигитален печат, едностранно
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.43 156,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно без само с цифров печат на флаг 4000 мм
дигитален печат, едностранно
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.44 165,60 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно без само с цифров печат на флаг 5000 мм
дигитален печат, едностранно
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.45 189,60 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.46 348,00 лв* Виж продукта »
3000 мм дигитален печат, едностранно квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
дигитален печат, едностранно
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.47 358,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.48 367,00 лв* Виж продукта »
4000 мм дигитален печат, едностранно квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
дигитален печат, едностранно
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.49 372,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.50 406,00 лв* Виж продукта »
5000 мм дигитален печат, едностранно квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
дигитален печат, едностранно
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.51 415,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.52 165,60 лв* Виж продукта »
3000 мм без печат квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без печат
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.53 204,00 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.54 175,20 лв* Виж продукта »
4000 мм без печат квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без печат
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.55 213,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.56 189,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без печат квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без печат
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.57 228,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.61 252,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.62 396,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.63 406,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.64 322,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.65 317,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.66 334,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.67 358,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.68 298,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.69 430,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.70 434,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.71 355,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.72 348,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.73 367,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.74 394,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.75 348,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.76 475,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.77 482,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.78 406,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.79 398,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.80 418,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.81 444,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен без само с цифров печат на флаг 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.82 204,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен без само с цифров печат на флаг 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.83 228,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен без само с цифров печат на флаг 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.84 264,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.85 396,00 лв* Виж продукта »
3000 мм Дигитален печат, 2-странен квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Дигитален печат, 2-странен
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.86 406,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.87 430,00 лв* Виж продукта »
4000 мм Дигитален печат, 2-странен квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Дигитален печат, 2-странен
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.88 434,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.89 475,00 лв* Виж продукта »
5000 мм Дигитален печат, 2-странен квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Дигитален печат, 2-странен
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.90 482,00 лв* Виж продукта »
Затвори менюто
Нагоре