Плажно знаме „Haiflosse“

Обща височина | Подова основа | Версия
Списък с предпочитания

Налични файлове за изтегляне

Характеристики на продукта

Описание

Плажното знаме "Hailflosse" е фокусна точка при предста-вянето на вашия бизнес или при участие във всяко важно събитие. Изберете желания дизайн от множеството базови версии за всеки конкретен, индивидуален случай.

Вариации

Вариации Обща височина Подова основа Версия Номер на продукта Артикулен номер Цена
3000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.1 300,00 лв* Виж продукта »
3000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.2 430,00 лв* Виж продукта »
3000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.3 444,00 лв* Виж продукта »
3000 мм крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.4 358,00 лв* Виж продукта »
3000 мм кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.5 348,00 лв* Виж продукта »
3000 мм кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.6 372,00 лв* Виж продукта »
3000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.7 396,00 лв* Виж продукта »
4000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.8 334,00 лв* Виж продукта »
4000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.9 468,00 лв* Виж продукта »
4000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.10 475,00 лв* Виж продукта »
4000 мм крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.11 396,00 лв* Виж продукта »
4000 мм кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.12 382,00 лв* Виж продукта »
4000 мм кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.13 406,00 лв* Виж продукта »
4000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.14 430,00 лв* Виж продукта »
5000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.15 406,00 лв* Виж продукта »
5000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.16 515,00 лв* Виж продукта »
5000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.17 515,00 лв* Виж продукта »
5000 мм крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.18 430,00 лв* Виж продукта »
5000 мм кол за забиване в земята рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
кол за забиване в земята
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.19 430,00 лв* Виж продукта »
5000 мм кръстата основа рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
кръстата основа
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.20 444,00 лв* Виж продукта »
5000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.21 468,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.22 60,00 лв* Виж продукта »
3000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.23 192,00 лв* Виж продукта »
3000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.24 204,00 лв* Виж продукта »
3000 мм крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.25 117,60 лв* Виж продукта »
3000 мм кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.26 111,60 лв* Виж продукта »
3000 мм кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.27 129,60 лв* Виж продукта »
3000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.28 156,00 лв* Виж продукта »
4000 мм без рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.29 69,60 лв* Виж продукта »
4000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.30 201,60 лв* Виж продукта »
4000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.31 213,60 лв* Виж продукта »
4000 мм крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.32 127,20 лв* Виж продукта »
4000 мм кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.33 121,20 лв* Виж продукта »
4000 мм кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.34 139,20 лв* Виж продукта »
4000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.35 165,60 лв* Виж продукта »
5000 мм без рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
без
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.36 84,00 лв* Виж продукта »
5000 мм oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
oснова, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.37 216,00 лв* Виж продукта »
5000 мм основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.38 228,00 лв* Виж продукта »
5000 мм крак за палети рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
крак за палети
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.39 141,60 лв* Виж продукта »
5000 мм кол за забиване в земята рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
кол за забиване в земята
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.40 135,60 лв* Виж продукта »
5000 мм кръстата основа рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
кръстата основа
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.41 153,60 лв* Виж продукта »
5000 мм кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
кръстата основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.42 180,00 лв* Виж продукта »
3000 мм без само с цифров печат на флаг 3000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.43 252,00 лв* Виж продукта »
4000 мм без само с цифров печат на флаг 4000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.44 276,00 лв* Виж продукта »
5000 мм без само с цифров печат на флаг 5000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.45 300,00 лв* Виж продукта »
3000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.46 406,00 лв* Виж продукта »
3000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.47 444,00 лв* Виж продукта »
4000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.48 444,00 лв* Виж продукта »
4000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.49 475,00 лв* Виж продукта »
5000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.50 478,00 лв* Виж продукта »
5000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.51 515,00 лв* Виж продукта »
3000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.52 165,60 лв* Виж продукта »
3000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 3000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.53 204,00 лв* Виж продукта »
4000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.54 175,20 лв* Виж продукта »
4000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 4000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.55 213,60 лв* Виж продукта »
5000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.56 189,60 лв* Виж продукта »
5000 мм квадратна основа, 15 кг. черна рамка с чанта без флаг с цифров печат 5000 мм
квадратна основа, 15 кг. черна
рамка с чанта без флаг с цифров печат
80.1012.57 228,00 лв* Виж продукта »
Затвори менюто
Нагоре