Плажно знаме „Haiflosse“

Описание

Плажното знаме "Hailflosse" е фокусна точка при предста-вянето на вашия бизнес или при участие във всяко важно събитие. Изберете желания дизайн от множеството базови версии за всеки конкретен, индивидуален случай.

Модели

Модели Обща височина Подова основа Версия Номер на продукта Цена    
3000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.1 251.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.10 436.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.11 345.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Erddorn рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Erddorn
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.12 345.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Подова основа, кръстата рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Подова основа, кръстата
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.13 359.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.14 376.00 лв* Виж продукта »
5000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.15 383.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.16 505.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.17 515.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.18 425.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Erddorn рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Erddorn
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.19 425.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.2 372.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Подова основа, кръстата рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Подова основа, кръстата
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.20 438.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.21 455.00 лв* Виж продукта »
3000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.22 55.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.23 176.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.24 187.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.25 96.80 лв* Виж продукта »
3000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.26 96.80 лв* Виж продукта »
3000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.27 110.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.28 127.60 лв* Виж продукта »
4000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.29 63.80 лв* Виж продукта »
3000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.3 383.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.30 184.80 лв* Виж продукта »
4000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.31 195.80 лв* Виж продукта »
4000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.32 105.60 лв* Виж продукта »
4000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.33 105.60 лв* Виж продукта »
4000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.34 118.80 лв* Виж продукта »
4000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.35 136.40 лв* Виж продукта »
5000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.36 77.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.37 198.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.38 209.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.39 118.80 лв* Виж продукта »
3000 мм Крак за палети рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Крак за палети
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.4 293.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.40 118.80 лв* Виж продукта »
5000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.41 132.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.42 149.60 лв* Виж продукта »
3000 мм без само с цифров печат на флаг 3000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.43 195.80 лв* Виж продукта »
4000 мм без само с цифров печат на флаг 4000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.44 239.80 лв* Виж продукта »
5000 мм без само с цифров печат на флаг 5000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.45 306.00 лв* Виж продукта »
3000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.46 348.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.47 383.00 лв* Виж продукта »
4000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.48 400.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.49 436.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Erddorn рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Erddorn
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.5 293.00 лв* Виж продукта »
5000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.50 480.00 лв* Виж продукта »
5000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 5000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.51 515.00 лв* Виж продукта »
3000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.52 151.80 лв* Виж продукта »
3000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 3000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.53 187.00 лв* Виж продукта »
4000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.54 160.60 лв* Виж продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.55 195.80 лв* Виж продукта »
5000 мм черна основна плоча, прибл. 12,5 кг. В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
черна основна плоча, прибл. 12,5 кг.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.56 173.80 лв* Виж продукта »
5000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 5000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.57 209.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Подова основа, кръстата рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Подова основа, кръстата
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.6 306.00 лв* Виж продукта »
3000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 3000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.7 323.00 лв* Виж продукта »
4000 мм без рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
без
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.8 304.00 лв* Виж продукта »
4000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат 4000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
рамка вкл. чанта и флаг с цифров печат
80.1012.9 425.00 лв* Виж продукта »
Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре