Плажно знаме „Haiflosse“

Описание

Плажното знаме "Hailflosse" е фокусна точка при предста-вянето на вашия бизнес или при участие във всяко важно събитие. Изберете желания дизайн от множеството базови версии за всеки конкретен, индивидуален случай.

Модели

Модели Обща височина Подова основа Модел Номер на продукта Цена  
3.000 мм без В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
без
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.1 228.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.10 386.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Крак за палети В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.11 314.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Erddorn В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Erddorn
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.12 314.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.13 326.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.14 342.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм без В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
без
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.15 348.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.16 446.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.17 458.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Крак за палети В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.18 386.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Erddorn В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Erddorn
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.19 386.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.2 326.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.20 398.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.21 414.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.22 50.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.23 148.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.24 160.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.25 88.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.26 88.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.27 100.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.28 116.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.29 58.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.3 338.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.30 156.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.31 168.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.32 96.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.33 96.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.34 108.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.35 124.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм без В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
без
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.36 70.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.37 168.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Основа, квадратна, 15 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.38 180.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Крак за палети В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.39 108.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Крак за палети В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Крак за палети
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.4 266.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Erddorn В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Erddorn
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.40 108.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.41 120.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.42 136.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм без само с цифров печат на флаг 3.000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.43 178.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм без само с цифров печат на флаг 4000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.44 218.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм без само с цифров печат на флаг 5.000 мм
без
само с цифров печат на флаг
80.1012.45 278.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.46 316.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.47 338.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.48 364.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.49 386.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Erddorn В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Erddorn
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.5 266.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.50 436.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 5.000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.51 458.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.52 138.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 3.000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.53 160.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.54 146.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 4000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.55 168.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Основна плоча, ъглова, 12,5 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.56 158.00 лв* Вижте продукта »
5.000 мм Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна В доставката: чанта без цифров печат 5.000 мм
Основна плоча, ъглова, 15 кг. черна
В доставката: чанта без цифров печат
80.1012.57 180.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Подова основа, кръстата В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Подова основа, кръстата
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.6 278.00 лв* Вижте продукта »
3.000 мм Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр. В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 3.000 мм
Подова основа за пълнене с вода, 5 лтр.
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.7 294.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм без В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
без
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.8 276.00 лв* Вижте продукта »
4000 мм Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят В доставката: чанта с цифрово печатан флаг 4000 мм
Основа, кръгла, 12,5 кг., в сребърен цвят
В доставката: чанта с цифрово печатан флаг
80.1012.9 374.00 лв* Вижте продукта »
Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре