Дигитален печат


Понятието „Дигитален печат” описва модерни методи на печат, при които разпечатката, респективно печатната графика се пренася чрез интерфейс от компютъра, директно върху принтера. За разлика от широко разпространения и днес офсетов печат, тук вече не е необходим фотографски първообраз. Дигиталният печат е достъпен, както за професионална, така и за домашна употреба. Най-разпространените технологии са мастилено-струйният и лазерният печат. Устройствата за професионални цели може да разполагат и с допълнителни функции, като например рязане и броширане на брошури или проспекти. Често професионалните потребители разполагат и с така наречените скоростни принтери, които могат да осигурят обработката на значително по-големи количества.
 

Предимства на дигиталния печат


Едно от най-важните предимства е адаптивността на печатния способ. Тъй като не се налага изготвяне и обмен на фотографски първообраз е възможно всеки отделен екземпляр за бъде отпечатан различно. Това дава възможност за персонализиране на печатните изделия, които могат да бъдат изготвени и отпечатани при необходимост (напр. фактури). Дигиталния печат е единствената печатна технология засега, която е подходяща за реализиране на отделни екземпляри и много малки тиражи. Дори някои малки издателства са преминали към това, да създават книги на неизвестни автори първо чрез дигитален печат, за да ограничат по този начин финансовите рискове.

Затвори менюто
Нагоре