Екструдиране


Екструдирането е последователен процес, при който могат да се произвеждат продукти с неограничена дължина. При метода Екструдиране даден вид пластмаса, под формата на гранулат или прах, се загрява и изкарва под налягане през някакъв профил. Използваният профил определя по-нататъшната форма на продукта. Освен ценовите шини, ламелната система FlexiSlot например също се изработва чрез екструдиране.
Затвори менюто
Нагоре