Горещ печат върху фолио


Горещят печат върху фолио представлява печатна технология, при която тънки пластове от печатарско фолио се пренасят под налягане и висока температура. Според вида на използваното фолио се постигат, както визуални, така и осезателни ефекти. Технологията се прилага предимно за декоративна обработка на ексклузивни изделия, като Корици за списания, документи, визитни картички или различни опаковки.

Като инструмент за печат върху горещо фолио се използва щемпел, който преди отпечатване се нагрява до висока температура. Тъй като елементите, върху които се печати са релефни, този печат се нарича „висок печат”. При процеса на печат този щемпел влиза в контакт с печатно фолио, състоящо се от няколко пласта, като основният пласт е носещото фолио. Разположеният отгоре разделителен пласт се стопява под въздействието на нагорещения щемпел, при което се отделя същинският трансферен пласт.Той се състои от свързващ пласт и визуално въздействащ пласт, който може да съдържа мастило или метални пигменти. След охлаждането металният пласт става траен и не се измива, защото е свързан с отпечатаната повърхност.

Затвори менюто
Нагоре