Импулсно огъване


При импулсното огъване разкроени заготовки от фолио се загряват на определено място с нажежена жица, която се загрява чрез импулс(натискане на педал). Загретият участък става гъвкав и се подлага на огъване чрез различни пособия. Температурата, времето на загряване и фазата на охлаждане се определят от дебелината на обработвания материал.
Затвори менюто
Нагоре