Лазерно надписване


Лазерното надписване е технология за маркиране на предмети чрез интензивен лазерен лъч. Принципът на лазерното надписване наподобява маркирането с брандов знак (брандиране). За целта се извършва промяна на повърхността на предвидения за маркиране материал. Чрез лазер могат да се надписват органични материали, пластмаси и метали. При различните материали се използват лазерни лъчи с различна сила. Лазерните надписи са много трайни, водоустойчиви и устойчиви на изтриване. Тази компютърна технология може да се прилага индивидуално и дава бързи резултати.

При промишленото производство детайлите се номерират чрез лазерно надписване. Технологията служи също и за маркиране на продукти с бар-кодове или други маркировки за машинно разчитане. Срокът на годност върху опаковките се нанася чрез лазерен лъч. Един вариант за лазерно надписване е чрез отнемане на цветно покритие. При предмети с определено покритие, под въздейстивето на лазерни лъчи се постига изпъкване на разположения отдолу слой. Тази технология се прилага например при нанасяне чрез прогаряне на номерата на партиди върху хартиени етикети с метални покрития. В автомобилното производство чрез този способ лазерният лъч показва светлопропускливите инидкаторни символи на арматурното табло.

Затвори менюто
Нагоре