Печат върху текстил


Името на трансферния печат идва оттам, че всеки мотив се отпечатва върху трансферен носител и след това се пренася върху желания материал. За целта може да се използват различни печатарски технологи. Трансферният печат не е отделна печатна технология, а обхваща група от технологии, които могат да се приложат по определен начин. Създаването на трансферен печат наподобява стикерите. При преноса върху даден предмет обаче, мастилото се отделя от от трансферния носител.

Пример за трансферен печат са лепенките или ваденките, които при изработката на макети и модели се използват за придаване на автентичност на пластмасови модели. Тук отпечатаните мотиви се пренасят, след накисване във вода, от носещия материал върху обекта. Това е само една от възможностите и един специален вид трансферен печат. Общото между него и останалите видове е това, че печатът става директно върху лепкавия слой на материала и боята се пренася само чрез него. За разлика от лепенките, трансферният печат e много тънък, почти не се различава от директния печат върху един предмет и може да се полага и върху триизмерни повърхности.

Затвори менюто
Нагоре