POS-Маркетинг


При POS-маркетинга става дума за мероприятия за стимулиране на оборота, които се провеждат директно в мястото на продажба, където клиентът има контакт със стоката и където се взема решението за дадена покупка. Тъй като повечето решения за покупка се вземат при Point of Sale, то маркетингът в POS придобива много голямо значение в рамките на стимулирането на продажбите.

Един типичен и широко разпространен пример за POS-маркетинг е излъчването на рекламни, респ. продуктови видео-материали. За целта, в непосредствена близост до продукта се разполагат екрани и се възпроизвеждат видеофилми за стимулиране на продажбите, които показват на клиента качествата, предимствата и примери за употреба.

Други важни рекламни средства са постерите, дисплеите, поставките или висящите таванни окачалки, които визуално да насочат вниманието върху съществуването на продукта и неговите предимства. Освен това, и оформлението на търговската площ е съществен фактор за успешен POS-маркетинг. Освен визуалното оформление, са важни например и ценовото етикетиране, пътеуказателните символи и дублиращите излагания на стоки.

Затвори менюто
Нагоре