Шприцоване


Чрез шприц технологиите може по икономичен начин да се произвеждат формовани детайли, годни за директна употреба и в големи серии. При тях, формованата маса се впръсква под налягане от шприцмашина в матрица. Кухото пространство на шприцинструмента определя съответната форма и повърхностна структура на крайния продукт. Могат да се произвеждат продукти с тегло от няколко десети от грама до двуцифрения теглови диапазон, като например щипки, плакатни рамки или кошници за пазаруване.
Затвори менюто
Нагоре