Ситопечат


Ситопечатът е особена печатна технология, защото печатарското мастило се пренася не с щемпел или клише, а посредством шаблон, върху материала. Печатът се образува от едно сито, опънато върху рамка. Това сито трябва да е поне с размерите на окончателния отпечатък, но може да бъде и по-голямо. Всички места, върху които не трябва да попада мастило, се обработват върху ситото със специално покритие. Затова чрез сито-печат може да се правят не само правоъгълни отпечатъци, но и такива с произволни контури.

В процеса на печата първо ситото се закрепва над предвидения за отпечатване материал. След това печатарят излива боята върху ситото, която изтласква с помощта на ракел. При този способ на сито-печат изискванията към боите и материала са ограничени. И двете могат да бъдат така подбрани, че в резултат да се получи оптимално качество на печат и трайност. Печатарското мастило не трябва да бъде прекалено разредено, за да не изтече от през ситото.

Затвори менюто
Нагоре