Технология CAD


CAD означава „computer aided design“, т.е. компютърно базирано оформление. Чрез технологията CAD даден проект се визуализира 3-измерно. Предимството на технологията CAD е, че всички следващи процеси по генерирането са на базата на тези цифрови данни - както създаването на мостри, на прототипи и уредостроенето, така и много производствени процеси.
Затвори менюто
Нагоре