Термопластмаси


Термопластмасите са синтетични материали, които под налягане и загряване могат да променят формата си без ограничения. Технологията се нарича термопластично формоване. Примери: PVC(ПВХ), полиeтилен, акрилно стъкло, найлон
Затвори менюто
Нагоре