Високочестотно заваряване


При високочестотното заваряване фолиа от PVC(ПВХ) се излагат на въздействието на електромагнитно поле с висока честота, което води до активиране на синтетичните вещества. Така се стига до тяхното загряване, а приложеното след това налягане споява фолиата от PVC(ПВХ) едно с друго. Могат да се обработват материали с различни видове печат, твърдост, дебелини и цветове.
Затвори менюто
Нагоре