Потребителски акаунт

Създаване на акаунт

Ако все още не сте правили поръчка в онлайн-магазина на VKF Renzel, можете да си отворите съвсем лесно нов онлайн-акаунт. Трябва да направите това, също и в случай, че досега сте използвали само алтернативните възможности на телефона, факса или и-мейла. В случая не се извършва автоматично прехвърляне на потребителските данни. За да се регистрирате за първи път, изберете подточка „Регистрация” от точката в менюто „Моят акаунт”. Точката „Моят акаунт” ще намерите най-горе, в заглавната част на страницата. Можете и да изберете просто следващата връзка:
Създаване на потребителски акаунт он-лайн »
Алтернативно можете да създадете потребителски акаунт съвсем удобно в процеса на поръчката. За да поръчате в нашия онлайн-магазин обаче, не е необходима задължителна регистрация – при нас можете да поръчате и без регистрация, но тогава не можете да използвате предимствата, които предлага един потребителски акаунт.

 

Регистриране и отрегистриране на клиенти

Регистриране
Можете да се регистрирате по всяко време от меню „Mоят акаунт”, което ще намерите в заглавната част на страницата. Като алтернатива използвайте просто следната връзка: Регистрация на клиент »
Алтернативно можете да се регистрирате и съвсем удобно в процеса на поръчката.

Отрегистриране

Кликнете в заглавната част на страницата върху „Отрегистриране”. Алтернатива - изберете следната връзка: Отрегистрирай сега »

 

Ако забравите данните за достъп

Забравена парола
Ако сте забравили паролата си за достъп, можете много лесно просто да създадете нова такава. За целта изберете връзката „Забравена парола” в менюто „Моят акаунт “ в заглавната част на страницата или от формуляра за регистрация в процеса на поръчката.Алтернативно можете да изберете следната връзка: Забранета парола »
Въведете Вашия и-мейл-адрес в показания формуляр и кликнете върху „Поискай парола”. Ние ще Ви изпратим незабавно и-мейл с връзка. Кликнете върху тази връзка и можете директно да зададете нова парола (не по-малко от 6 знака). Моля да имате предвид, че връзката е активна до 6 часа след поискването й и е валидна само за едно поискване на парола.След въвеждането на нова парола Вие се свързвате директно.

Забравен и-мейл-адрес

Ако сте забравили и-мейл-адреса, с който сте се регистрирали при нас, имате следните възможности. Ако не сте сигурни, дали вече сте се регистрирали, използвайте просто формуляра „Отваряне на нов акаунт” и опитайте да създадете нов акаунт със своя и-мейл-адрес.
Ако Вашият адрес вече е зададен, това ще Ви бъде съобщено от системата. Ако адресът Ви не е запаметен, трябва директно да отворите нов потребителски акаунт. Ако сте сигурни, че вече притежавате потребителски акаунт и желаете да го ползвате отново, но сте забравили зададения и-мейл-адрес, моля свържете се по и-мейла с: info@vkf-renzel.bg. Ние ще Ви изпратим, в случай че вече притежавате потребителски акаунт, Вашето потребителско име по и-мейл. Не можем обаче да Ви изпращаме пароли.

Актуализиране на потребителски данни

Промяна на достъпа
Можете сами да промените своята парола в потребителския акаунт. За целта влезте от менюто „Mоят акаунт “ в заглавната част на страницата и изберете „Mоят акаунт“. Тук можете да промените Вашата парола в „LOGIN ДАННИ“. Алтернативно използвайте следната връзка: Промяна на парола»

В случай, че сте забравили паролата си, моля вижте точка Забравена парола »

Ihre E-Mail-Adresse die zum Anmelden dient, können Sie unterМожете да промените Вашия и-мейл-адрес, който сте използвали за регистриране, от АДРЕС ЗА ФАКТУРА. Въведеният тук и-мейл-адрес е същевременно и име за регистриране.

Промяна и добавяне на адреси

Можете да добавите или промените Вашия адрес за фактурата, както и евентуално адреса за доставка, ако е различен, в потребителския акаунт. За целта влезте от меню „Mоят акаунт “ в заглавната част на страницата и изберете „Mein Konto“. За да промените адреса за фактуриране, изберете точка АДРЕС ЗА ФАКТУРА, а за добавяне или промяна на адреса за доставка, изберете точка АДРЕС ЗА ДОСТАВКА
Вашите променени адреси стават активни при следващата поръчка.

Хронология на поръчките

Можете да видите Вашите предишни поръчки по всяко време от точка „Хронология на поръчките”. Тази точка се намира в потребителския акаунт в меню „Mоят акаунт “ -> „Mоят акаунт “ в заглавната част на страницата . Алтернативно изберете следната връзка: Хронология на поръчките »

 

Напомняща бележка

Артикули, които са интересни за Вас, можете да „поставите” в напомнящата бележка. Тази функция се нарича „В напомнящата бележка” и ще я намерите на всяка страница с артикули под бутона „постави в кошницата”. Моля да имате предвид, че за да ползвате тази функция, трябва да сте регистрирани.
Можете да видите Вашата напомняща бележка в заглавната част на страницата от меню „Mоят акаунт “ – подточка „Напомняща бележка“ или във Вашия потребителски акаунт – точка „НАПОМНЯЩА БЕЛЕЖКА“ в менюто. Алтернативно изберете следната връзка: Напомняща бележка »
Имате възможност да извадите всички артикули от напомнящата бележка. Ако във Вашата напомняща бележка имате избираем вариант, можете да го поставите съвсем удобно в кошницата и да поръчате директно.

Затвори менюто
Нагоре