contact_dummy_m

Румен Митрев

Управител

+ 359 (2) 903 75 45
rmi@vkf-renzel.bg
Emiliya Hristova

Емилия Христова

Специалист покупки и продажби

+ 359 (2) 903 75 41
emig@vkf-renzel.bg
contact_dummy_m

Богдан Иванов

Търговски представител

+ 359 (2) 903 75 42
boia@vkf-renzel.bg
contact_dummy_f

Гергана Павлова

Маркетинг специалист

+ 359 (2) 903 75 50
gepa@vkf-renzel.bg
Kontaktpersonen_BG_Andrea_Grahovska

Андреа Граховска

Офис мениджър
(в отпуск по майчинство)

+ 359 (2) 903 75 43
angr@vkf-renzel.bg
contact_dummy_m

Ивайло Апостолов

Специалист склад и логистика

+ 359 (2) 903 75 48 
ivap@vkf-renzel.bg
Затвори менюто
Нагоре