horeca

Ползата от рекламните щандове в търговията с хранителни стоки


 Рекламните щандове и дисплеи, разположени в продажбените зони на който и да било магазин, могат да окажат решаващо влияние върху клиен-тите в най-критичния момент: когато клиентът се готви да финализира покупката. Те дават възможност на търговците на дребно да провокират така наречените „импулсни покупки”, представяйки на вниманието на клиентите определени артикули по един последователен и ефективен начин. И така, какви предимствата предлагат дисплеите разположени на местата за про-дажби?


 Те привличат вниманието на клиентите


 Рекламните щандове, разположени в близост до зоните за продажба, се предлагат в много форми и размери. Те са идеалното средство, с което собствениците на магазини могат да представят своите специални оферти и продукти или просто да запознаят посетителите и да предизвикат техния интерес към някой нов артикул или търговска марка. Търговците на хранителни продукти често използват по-големи рекламни медии, като пластма-совите модулни дисплеи или висящите рафтови табели за да представят своята стока увеличавайки, по този начин, шансовете за генериране на по-голям оборот. 


 Те са достъпни


 Във всяка стопанска дейност по-специално и постоянно внимание се обръща на поддържането на ниски финансови разходи. Дисплеите и щандо-вете, разположени в продажбените зони, са широко известни именно със своето преимущество, че въпреки високото им качеството цените, на които се предлагат, са относително ниски. С повишената си издръжливост вашият дисплей ще има по-дълъг живот и ще можете да го използвате многократно и в най-различни условия.
 Във VKF Renzel, например, разполагаме с голямо разнообразие от рекламни щандове, витрини и други продукти с изключително високо качество. В интернет страницата на дружеството ще намерите цялото основно оборудва-не, което ще ви е необходимо за инсталиране във вашия търговски обект. 


 Усъвършенстват брандирането


 Ползвайки рекламните щандове и дисплеи вие ще направите вашата търговска марка далеч по-видима и тя ще се откроява от останалата реклама, а клиентите ще запомнят вашия уникален стил. Инвестирането на време в дизайна на вашата видима рекламна среда може да се окаже решаващо в план на привличане на вниманието на посетителите към предлагания продукт, който иначе може просто да се изгуби всред многото други предлагани стоки.


 Увеличават приходите Доказано е, че рекламните щандове и поставки играят определена роля в процеса на увеличаване на продажбите на стоки с дадена търговска мар-ката, тъй като те насърчават потребителите да взимат импулсивни решения за тяхното закупуване. Ефективната визуална реклама може да има ясен и положителен ефект върху продажбите на дребно чрез използването на съвсем прости, по своята конструкция, рекламни средства едновременно генериращи по-големи печалби и удовлетворяващи очакванията и нуждите на кли-ентите. 


 Извлечете максималното от вашите продукти


 Подхождайки творчески към продажбата на вашите продукти с използването на рекламни щандове и дисплеи в продажбената зона, вие ще можете да реализирате планираните продажби без да намалявате техните продажбени цени. Разполагайки с ваша собствена, персонализирана рекламна система от щандове и дисплеи вие ще предлагате на целевата аудитория именно онова, което тя очаква от вас. Нещо, което ще удовлетвори претен-циите и на всеки нов клиент. 


  За VKF Renzel


 Екипът на VKF Renzel е отдаден на своята работа и от много години ние произвеждаме някои от най-висококачествените продукти предлагани на този пазарен сектор. VKF Renzel е един от водещите производители и доставчици на продукти от акрил и PVC, предназначени за продажбените зони в мага-зините на Обединеното кралство Великобритания, особено след усъвършенстването на нашите производствени процеси и инвестирането в най-съвременната техника и оборудване, с които разполагаме в тази страна.
 В случай, че желаете да научите повече за различните продукти, които предлагаме, приканваме ви да посетите интернет страницата на VKF Renzel още днес, а ако желаете да получите продукт изработен по вашите спецификации разговорът ви със специалист от нашия дизайнерски и производствен екип ще помогне много за превръщането на вашата идея в реалност.Затвори менюто
Нагоре