attending-exhibition-benefits

5 Причини да участваме в търговски изложения


Търговските изложения са един познат, традиционен начин за предла-гане на вашите продукти, услуги и бизнес на пазара и те имат дълга история. С напредъка в сферата на социалните медии и интернет технологиите много търговски дружества започнаха да гледат на панаирите и на търговските изложения като на нещо останало в историята, но това разбиране е много погрешно.

За всяка компания, която се колебае дали да участва в търговско изложение или не, отговорът е кратък и ясен: участвайте! Ползите от участието са много (при условие, разбира се, че участвате на подходящото, за вас, събитие), а изключването му от вашия дневен ред може да доведе до пропуска-нето на незаменими възможности за развитието на вашия бизнес. И ако все още не вярвате на казаното, прочете целия текст подолу за да разберете значението на търговските изложения.


1. Реклама на вашата търговска марка
Изложбеният щанд ще предостави идеалната възможност на вашето дружество да бъде забелязано, а вие да се срещнете с вашата целева аудитория лице в лице! Чрез него ще покажете какво точно предлагате с вашата търговска марка; да подобрите вашия бизнес имидж; да разширите общественото си присъствие и да привлечете вниманието на потенциалните клиенти към вашия бизнес. Ако си осигурите отлично видима изложбена стена и добре проектиран търговско-рекламен щанд вие ще привлечете вниманието на посетителите към него и възможността лично да разговаряте с тях относно стоките, или услугите, които  можете да им предложите.


По време на изложението е хубаво да помислите за организирането на щанд с брошури, листовки и други рекламни материали, както и за разда-ването на безплатни промоционални продукти на посетителите: химикалки, рекламни торбички и др. В края на краищата, никой не желае да бъде лесно и бързо забравен след като е вложил толкова усилия за да участва успешно в едно мащабно търговско мероприятие.


2. Маркетинг „лице в лице”
Като говорим за решението на клиента да направи покупка или не, нищо не може да се сравни с разговора „лице в лице”. Този вид комуникация е един от най-мощните и успешни маркетингови инструменти и възможност за представянето на всичко, което вашата компания може да предложи; то е и единственият начин да общувате лично с бъдещите си клиенти.

Няма значение дали предлагате услуга или нов продукт. Представянето им в личен разговор с клиентите и отговорите, които ще дадете на техните въпроси по време на срещата „лице в лице” ще ви помогне да рекламирате продуктите и търговската си марка по един много по-ефективен начин в сравнение със която и да било стандартна e-mail кампания, представяща най-новите промоции.


3. Възможност за директни продажби
По време на който и да било панаир или търговско изложение, фирмите обикновено имат възможност да реализират преки продажби на своите целеви клиентски групи. Повечето хора, които посещават подобни мероприятия, имат своите причини да отделят време и средства за това и най-често те търсят да закупят интересуващите ги продукти или услуги. Възползвайте се от обстоятелството, че сте заобиколени от хора, които са дошли с желанието да се разделят с парите си и да закупят ваши продукти или услуги и използвайте всички предоставени възможности за директна продажба. Не може да не се признае, че възможността да разговаряте с тези хора лично ще ви позволи да преодолеете всякакви евентуални възражения и съмнения, които те биха могли да имат и бързо да сключите очакваната сделката.


4. Научете повече за вашия бизнес
Всяка икономическа сфера подлежи на непрекъснати и най-различни  промени, а търговските изложения са възможно най-подходящото място да придобиете повече информация за най-новите тенденции в сферата, в която реализирате вашия бизнес. Въпреки, че провеждането на собствени проучвания също е от изключително значение, самото посещение и физическото присъствие на търговското изложение ще ви даде идеалната възможност да разберете по-добре развитието на тази сфера и мястото на вашето дружес-тво в нея.

Изложбите могат да помогнат на вашата стопанска дейност и на дру-жеството ви да се превърне в ключов участник на пазара, като ви позволят да се запознаете с актуалните промени във вашия отрасъл (следейки внима-телно конкурентите и последните новости, с които те се появяват на пазара). Не забравяйте, че вместо да копирате конкурентите си, а това не е най-разумната политика, която да следвате - по-добре би било да помислите как можете да развиете вашия бизнес в тон с последните тенденции и да създа-дете нещо наистина уникално. Вярно е също, че онова, което е модерно днес, може да бъде забравено след броени месеци, но то не трябва да ви пречи да използвате всички възможности за по-нататъшното развитие на вашия бизнес съобразявайки се с актуалните, към момента, тенденции.


5. Опознайте конкурентите си
По време на участието си в изложението вие ще научите много от вашите клиенти, но и не само това: ще опознаете и ще научите много и за вашите конкуренти. В днешния свят на конкурентен маркетинг, от изключително значение е да познавате добре конкуренцията за да знаете с кого, всъщност, си имате работа.

Отделяйте време и се разхождайте из изложбения център. Вижте какво предлагат другите изложители и се запознайте с продажбените им стратегии, ценовите им листи и оферти. Анализирайте видяното и установените факти; вижте как работят вашите конкуренти и въведете във вашата практика всичко, което е привлекло вниманието ви, и което е полезно за разширя-ването и усъвършенстването на вашия бизнес.


Помощ от VKF Renzel
Доколкото сте успели да проведете съответното проучване и сте установили, че дадено търговско изложение е подходящо за характера на стопанската дейност развивана от вашето дружество, участието в него ще има положителен ефект върху цялостната ви стопанска дейност. Трябва да сте осигурили необходимото, адекватно изложбено оборудване за да сте сигурни, че вашият изложбен щанд ще представи дейността, стоките и услугите, които предлагате, във възможно най-привлекателната светлина.

VKF Renzel може да ви предостави всичко необходимо: изложбени стени и панели, щандове и стойки за брошури, поставки за визитни картички и огромно разнообразие от акрилни стойки и поставки. Именно ние сме компа-нията, която ще удовлетвори всичките ви нужди за участие в което и да било търговско изложение!
Затвори менюто
Нагоре