Entwicklung

От идеята до готовия продукт


CAD- проектиране и визуализация

  Необходимостта от разработване на нови продукти е продиктувана от промените в пазара, анализа на търсенето и индивидуалните желания на клиента. Първата крачка към новия продукт започва с изискванията и идеите на клиента, разработени заедно с колегите ни от отдел продажби. На следващ етап- различни методи за формулиране на идеята водят към определена визуализация. С помощта на този начин на работа възникват първите ръчни скици и графики. CAD- програмите допълват ръчно изработените скици и конструират 3D- модели на продукта, които биват представяни на клиента в електронен вид. По-нататък тези модели биват виртуално конфигурирани снабдени с допълнителни физически атрибути и добавки.

  Следващата крачка към продукта е техническият чертеж. На база този модел разработчиците възпроизвеждат визуализациите, формулират инструкции за монтаж и конструиране и произвеждат анимации и презентации, след което продуктът бива представен на клиента с прилежащо описание. С помощта на контрола по дизайна, както и комисиите за изпитване на функциите и размерите, клиентът решава дали проектът отговаря на очакванията му. Съответно при желание за промени от негова страна, те биват изпълнявани и клиентът възлага изработване на прототип.

  Изработване на прототип

  BПри така нареченото „дигитално изработване на прототип“ анализът на функциите дигитално се реализира чрез симулации на движенията и тестове на монтажа. На база на виртуалния компютърен модел и с помощта на процеса „Rapid Prototyping“- процедура за бързо изработване на мостри- първите реални пластмасови модели биват произведени. При одобрение на прототипа от страна на клиента, той възлага последващото серийно производство и така пътят към новия продукт е вече свободен.
  Затвори менюто
  Нагоре