Предупредителните знаци се използват за обозначаване на опасности съгласно стандарта DIN ISO 7010. Жълтите знаци с черна рамка се изработват от различни материали. Предупредете Вашите служители и посетители за електрическо напрежение, горещи повърхности и други потенциални рискове. В допълнение към селекцията тук, можем да предложим различни други варианти на предупредителните знаци.
Затвори
Филтриране и сортиране
Затвори менюто
Нагоре