Указателните табели са важен елемент за осигуряване на безопасността във Вашата компания. Униформените сини знаци са лесно разпознаваеми с пиктограма на частите на тялото, които трябва да бъдат защитени (със защитни очила, антифони, каска). Табелите се поставят за защита на служителите от физически щети в съответните опасни зони. 

Затвори
Филтриране и сортиране
Затвори менюто
Нагоре