Добре организираните и ясно обозначени паркоместа са от съществено значение за безопасното паркиране. Тук ще намерите различни пластмасови и алуминиеви табели за паркинг. С тях можете да обозначите ясно паркоместата за упълномощените да паркират, а на определени зони да поставите знак „забранено паркирането“.

Затвори
Филтриране и сортиране
Затвори менюто
Нагоре