Хигиенните защитни стени са прегради и паравани, които осигуряват хигиенен щит. Този тип прегради се използва на места, където не може да се осигури нужното минимално разстояние. За хигиенна защита на хората в затворени пространства, зоните в помещението се разделят, без това да възпрепятства нормалната работа.
Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре