Хигиенните защитни стени са прегради и паравани, които осигуряват хигиенен щит. Този тип прегради се използва на места, където не може да се осигури нужното минимално разстояние. За хигиенна защита на хората в затворени пространства, зоните в помещението се разделят, без това да възпрепятства нормалната работа.
Затвори
Филтриране и сортиране
Затвори менюто
Нагоре